Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Φιλοσοφία

UCERT

Όραμα

Όραμά μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της πιστοποίησης της συμβουλευτικής και της επαγγελματικής κατάρτισης μέσω συνεργασιών που θα βασίζονται σε σχέσεις εμπιστοσύνης με επίκεντρο τον συνεργάτη και τις ανάγκες του.

Αποστολή

Η UCERT στοχεύει στη καθιέρωσή της ως ο μεγαλύτερος και ποιοτικότερος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παράλληλα, μέσω συνεργασιών με φορείς της ημεδαπής και του εξωτερικού στοχεύει στη καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, στη παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής που θα καλύπτουν πλήρως το φάσμα των αναγκών του κοινού και θα βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.