Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας

Endorsed Programs (QEL)

UCERT CYPRUS

  • Επιλογή ηλεκτρονικής (on-line) ή γραπτής (paper based) εξέτασης.
  • 28 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.