Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας

TESOL

UCERT CYPRUS

  • Είναι άνω των 20 ετών
  • Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου
  • Έχουν επίπεδο αγγλικών C2 (Proficiency) ή άδεια διδασκαλίας