Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας

UCERT CYPRUS

UCERT CYPRUS | Open College Network - Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας - Επίπεδα Εξετάσεων

Επίπεδα Εξετάσεων

B1 - B2 - C1 - C2
UCERT CYPRUS | Open College Network - Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας - TESOL
Teaching English as a Second Language
UCERT CYPRUS | Open College Network - Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας - Endorsed

Endorsed Programs

(QEL)