Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας

Επίπεδα Εξετάσεων

UCERT CYPRUS

Πιστοποιήσεις “Open College Network” για γνώση Αγγλικής γλώσσας

Γενικά χαρακτηριστικά των εξετάσεων

  • Φιλικό προς το μαθητή.
  • Βάση το 50% σε όλα τα επίπεδα.
  • Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα.
  • Θεματολογία από τη σύγχρονη πραγματικότητα.
  • Ερωτήσεις με απαντήσεις κλειστού τύπου (multiple choice).
  • Εκθέσεις: Μία υποχρεωτική και μια με θέμα που επιλέγεται από τα τέσσερα προτεινόμενα, αναλόγως επιπέδου.
  • Προφορικά: Ένας εξεταστής ανά υποψήφιο με τη διάρκεια της εξέτασης να μην ξεπερνά τα 8 λεπτά.
  • Εξετάζονται και τα 4 skills με την τελική βαθμολογία να προκύπτει μετά από πλήρη συμψηφισμό των επιμέρους scores.

Εξέταστρα

Επίπεδο Β1

Intermediate
85

Επίπεδο Β2

Lower
120

Επίπεδο C1

Advanced
130

Επίπεδο C2

Proficiency
140

Διαδικασία Εγγραφής

Εξεταστικά Κέντρα