Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας

Επίπεδα Εξετάσεων

UCERT CYPRUS

Πιστοποιήσεις “OCN London” για γνώση Αγγλικής γλώσσας

Γενικά χαρακτηριστικά των εξετάσεων

  • Φιλικό προς το μαθητή.
  • Βάση το 50% σε όλα τα επίπεδα.
  • Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα.
  • Σύγχρονη θεματολογία.
  • Ερωτήσεις με απαντήσεις κλειστού τύπου (multiple choice).
  • Εκθέσεις: Μία υποχρεωτική και μια με θέμα που επιλέγεται από τα τέσσερα προτεινόμενα, αναλόγως επιπέδου.
  • Προφορικά: Ένας εξεταστής ανά υποψήφιο με τη διάρκεια της εξέτασης να μην ξεπερνά τα 8 λεπτά.
  • Εξετάζονται και τα 4 skills με την τελική βαθμολογία να προκύπτει μετά από πλήρη συμψηφισμό των επιμέρους scores.
  • Δωρεάν επανεξέταση.

Εξέταστρα

Επίπεδο Β1

Intermediate
85

Επίπεδο Β2

Lower
120

Επίπεδο C1

Advanced
130

Επίπεδο C2

Proficiency
140

Διαδικασία Εγγραφής

Εξεταστικά Κέντρα