Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων

Specialized Professional User

Πιστοποιητικό UCERT | Specialized Professional User

Πρόκειται για γενικότερη κατηγορία Πιστοποιητικών Εξειδικευμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων και θεματικών πεδίων. Η πιστοποίηση της UCERT CYPRUS αποτελεί για τον κάτοχό της απτή απόδειξη της γνώσης όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων που απαιτούνται, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Τομέας Ψηφιακής Ενημέρωσης

ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΙΔΙΚΟΣ SOCIAL MEDIA MARKETING

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διεξάγει έρευνα αγοράς, να εκτιμά τις παραμέτρους της αγοράς και του ανταγωνισμού, τους παράγοντες των εξελίξεων και των αναγκών του κοινού, να σχεδιάζει και να υλοποιεί την ιδανική στρατηγική μάρκετινγκ που θα οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα και, με βάση τις αρχές του κλασικού και του ψηφιακού μάρκετινγκ και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, να οργανώνει και να διαχειρίζεται ιστοσελίδες με περιεχόμενο ενημερωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(Data Protection Officer-DPO)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER - DPO)

Τομέας Οικονομίας,
Διοίκησης και Νομικής

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τους παράγοντες που συνθέτουν την οργανωσιακή κουλτούρα, την επιρροή και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εργαζόμενους καθώς και μεταξύ αυτών και της επιχείρησης, τη σημασία και τους τύπους των μορφών της οργανωσιακής κουλτούρας και τη διαδικασία της οργανωτικής αλλαγής. Όπως επίσης να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τα προβλήματα της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου, να αναγνωρίζει τον κομβικό ρόλο της ικανότητας οργάνωσης του χρόνου ως οργανωτικής ικανότητας και να εφαρμόζει τις τεχνικές και μεθόδους για την επίτευξη ορθής διαχείρισης χρόνου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διενεργεί τις απαιτούμενες μελέτες αξιολόγησης της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης ενός κτιρίου και να προτείνει τις βέλτιστες τεχνικοοικονομικά λύσεις. Και, γνωρίζοντας τις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, να σχεδιάζει το πλάνο υλοποίησης του έργου, να οργανώνει και να διαχειρίζεται το φυσικό του αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος, την ποιότητα, τους ανθρώπινους πόρους, τις προμήθειες, τους κινδύνους, την επικοινωνία και τους εμπλεκόμενους του έργου και να εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες στη διοίκηση έργου με χρήση Η/Υ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τη χρησιμότητα της υιοθέτησης μιας «πράσινης» στρατηγικής marketing, τον προσανατολισμό της στρατηγικής του πράσινου marketing, το μείγμα marketing και πώς επηρεάζει το πράσινο marketing, την ανάπτυξη πράσινων προϊόντων, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω του πράσινου marketing, την έννοια και τις τεχνολογίες των πράσινων κτιρίων, και να μπορεί να συμμετέχει στον σχεδιασμό ενός πλάνου marketing πράσινων κτιρίων και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάζει το πλαίσιο των ελέγχων για την τήρηση των προϋποθέσεων ποιότητας στον κλάδο της γουνοποιίας, να διενεργεί ελέγχους, μέσω της χρήσης των κατάλληλων συστημάτων, για την αποτελεσματική παρακολούθηση της ικανότητας, καταλληλότητας και απόδοσης των διεργασιών που σχετίζονται με την ποιότητα στον τομέα παραγωγής και εμπορίας γούνας, να παρέχει συμβουλές για τη διατήρηση ή βελτίωση της ποιότητας, να φροντίζει για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σχετικά με την ποιότητα και να διενεργεί τις εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τα χαρακτηριστικά και τα κριτήρια των προϊόντων υψηλής αισθητικής, καθώς και την ανάγκη στήριξης των νέων προϊόντων ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές που σχετίζονται με τις ανάγκες των πελατών και τις τάσεις της αγοράς. Όπως επίσης να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής των επικρατέστερων ιδεών δημιουργίας νέων προϊόντων, στο σχεδιασμό προϊόντων με κύρια κριτήρια την προοπτική της επιτυχίας, τη δυνατότητα παραγωγής τους με κέρδος και την πείρα της επιχείρησης στο συγκεκριμένο τομέα, και στην υλοποίηση και διαχείριση προγράμματος μάρκετινγκ και προώθησης νέων προϊόντων υψηλής αισθητικής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για για να τηρεί λογιστικά βιβλία Α’ κατηγορίας και ΚΒΣ, να εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, να παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών, να φροντίζει την είσπραξη λογαριασμών και την εξόφληση οφειλών, να διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία, να παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών, να συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας. Όπως επίσης να κατανοεί τον τρόπο άσκησης του σύγχρονου μάνατζμεντ, τα συστήματα διοίκησης και τη σωστή χρήση εργαλείων για αποτελεσματική διοίκηση, ώστε να μπορεί να οργανώνει και να συντονίζει διοικητικές δραστηριότητες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τους «επαγγελματικούς κινδύνους», δηλαδή τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, οι οποίοι προέρχονται από την έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, να εντοπίζει τις πηγές κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία, να εξακριβώνει τους δυνητικούς για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κινδύνους που προέρχονται από τις παραγωγικές διαδικασίες, να κάνει εκτίμηση του μεγέθους του κινδύνου και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια και να προγραμματίζει και διαχειρίζεται τις διαδικασίες πρόληψης. Όπως επίσης να γνωρίζει, με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας, τις διαδικασίες αναγγελίας, καταγραφής και διερεύνησης των εργατικών ατυχημάτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την υποστήριξη της διοίκησης χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τεχνικών και μεθόδων διοικητικής υποστήριξης, επικοινωνίας και οργάνωσης. Συγκεκριμένα, να χειρίζεται θέματα σχετικά με την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης της επιχείρησης, να συμμετέχει στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων υπό την καθοδήγηση ανώτερων υπαλλήλων, να διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων, να διαχειρίζεται θέματα πελατών, προμηθευτών και συνεργατών όταν είναι απαραίτητο και να χρησιμοποιεί άριστα τον ηλεκτρονικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τις μηχανές γραφείου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αναπτύσσει επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα, να κατανοεί πληροφορίες, να επικοινωνεί για καθημερινά πρακτικά ζητήματα στον χώρο εργασίας, και γενικά, με βάση τις επαγγελματικές απαιτήσεις, να επιτυγχάνει ορθή επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών, σύντομων παρουσιάσεων ή/και κοινωνικής συναναστροφής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τα είδη κρίσεων και καταστροφών, να έχει πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της διαχείρισης των καταστροφών και να γνωρίζει τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, τεχνολογικές καταστροφές). Όπως επίσης να γνωρίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις των κρίσεων-καταστροφών, να οργανώνει ομάδες πυρασφάλειας, διάσωσης, εκκένωσης και διαφυγής, να γνωρίζει τη στρατηγική μείωσης των επιπτώσεων και αποκατάστασης της ομαλότητας και την επικοινωνιακή διαχείριση οποιασδήποτε κρίσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ) ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί όλα τα είδη κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών (φυσικές, τεχνολογικές, Na Tech), να κατανοεί το θεσμικό πλαίσιο και το ρόλο των αποκεντρωμένων οργάνων σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας με έμφαση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να γνωρίζει όλα τα στάδια διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων (προετοιμασία, αντιμετώπιση, αποκατάσταση) και να συμμετέχει στην εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων και κρίσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τη θεωρία των αρχών και των εφαρμογών της οργάνωσης και διοίκησης των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τις μορφές των δημοσίων επιχειρήσεων, τα οργανογράμματα, την οργανωτική δομή, τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης, καθώς και το ρόλο και τους σκοπούς της λειτουργίας των Δημόσιων Οργανισμών στο σύνολο της οικονομίας του Κράτους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Τομέας Εκπαίδευσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Τομέας Ενέργειας
και Περιβάλλοντος

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SMART BUILDING (ΕΠΙΠΕΔΟ 1)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ BMS (BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΝΟΥ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑΣ)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΠΕ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ONLINE BRANDING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SOCIAL MEDIA)

Κατασκευαστικός – Τεχνικός Τομέας

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ - ΜΟΝΩΤΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (FACILITY MANAGER)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τομέας Τουρισμού

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

E-COMMERCE & HOSPITALITY SALES & MARKETING

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τομέας Εστίασης
και Τροφίμων – Ποτών

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

BARISTA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ , ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΓΕΙΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΚΡΕΟΤΕΧΝΗ

Τομέας Εμπορίου,
Εφοδιασμού και Μεταφορών

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

Πολιτική Ποιότητας

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων

Για πληροφορίες σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα κάθε σχήματος πιστοποίησης (εξεταστέα ύλη, τρόπος εξέτασης κ.ά.) επικοινωνήστε με τον Φορέα στο τηλέφωνο +357 25 877 770.