Συνεργάτες & Υποψήφιοι

Εξεταστικά Κέντρα της UCERT CYPRUS

Πληροφορίες για εξεταστικά κέντρα

Προδιαγραφές για εξεταστικά κέντρα

Γίνετε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο

Σύνδεση στο my.dgroup.edu.gr

Επιτηρητές

UCERT CYPRUS | Μητρώο Επιτηρητών Εξετάσεων Πιστοποίησης της UCERT

Μητρώο Επιτηρητών Εξετάσεων Πιστοποίησης της UCERT CYPRUS

UCERT CYPRUS | Γίνετε Επιτηρητής Εξετάσεων Πιστοποίησης της UCERT

Γίνετε Επιτηρητής Εξετάσεων Πιστοποίησης της UCERT CYPRUS

Υποψήφιοι για Εξετάσεις

UCERT CYPRUS | Εξετάσεις στην UCERT

Οι Εξετάσεις στην UCERT CYPRUS

Πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στις εξετάσεις UCERT CYPRUS;

Συμμετέχετε και εσείς στις εξετάσεις της UCERT CYPRUS.
UCERT CYPRUS | Δικαιώματα Υποψήφιων

Δικαιώματα Υποψήφιων

Τα δικαιώματα κάθε υποψήφιου για πιστοποίηση.

Μάθετε για τα δικαιώματά σας ως υποψήφιοι πιστοποίησης.
UCERT CYPRUS | Υποχρεώσεις Υποψήφιων

Υποχρεώσεις Υποψήφιων

Για συμμετοχή των Υποψήφιων σε εξέταση Πιστοποίησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά και τι επιτρέπεται.