Πιστοποίηση Αγγλικών για Παιδιά

Level 1 – Jungle Kings Cubs

Το Level 1 – Jungle Kings Cubs αποτελεί το πρώτο από τα τρία επίπεδα Jungle Kings που απευθύνονται σε μικρούς μαθητές που ολοκληρώνουν τις πρώτες Junior τάξεις.

Αντιστοιχεί σε μαθητές που θα ολοκληρώσουν την Junior A class και στόχο έχει να φέρει τον υποψήφιο σε πρώτη επαφή με την διαδικασία εξέτασης της Αγγλικής γλώσσας, δίνοντάς του αυτοπεποίθηση για την συνέχεια.

Πρόκειται για μια φιλική και σύντομη εξέταση που αξιολογεί τον γραπτό λόγο μέσα από ασκήσεις Listening, Grammar, Vocabulary, Reading & Writing.

Η βάση είναι το 50% και ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον πλήρη συμψηφισμό των ενοτήτων της εξέτασης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Επίπεδο: Junior
 • Τρόπος Εξέτασης: Γραπτός
 • Εξεταζόμενα μέρη: Listening, Grammar, Vocabulary, Reading & Writing
 • Διάρκεια εξέτασης: 75 λεπτά - Διάρκεια Listening: 5 λεπτά – Ακούγεται δυο φορές
  - Διάρκεια GVR & Writing: 70 λεπτά

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Επίπεδο: Junior
 • Τρόπος Εξέτασης: Γραπτός
 • Εξεταζόμενα μέρη: Listening, Grammar, Vocabulary, Reading & Writing
 • Διάρκεια εξέτασης: 75 λεπτά - Διάρκεια Listening: 5 λεπτά – Ακούγεται δυο φορές
  - Διάρκεια GVR & Writing: 70 λεπτά

Μορφή Εξέτασης

Listening

Άσκηση 1η: Ταίριασμα εικόνων βασισμένες σε μια δήλωση

Πλήθος Ερωτήσεων: 5

Άσκηση 2η: Δηλώσεις True/False Βασισμένες σε εικόνες

Πλήθος Ερωτήσεων: 5

Άσκηση 3η: Πολλαπλής επιλογής, Επιλογή της κατάλληλης εικόνας

Πλήθος Ερωτήσεων: 5

Σύνολο Βαθμών: 15

Grammar/Vocabulary

Άσκηση 4η: Πολλαπλής επιλογής Α ή Β, ερωτήσεις γραμματικής

Πλήθος Ερωτήσεων: 5

Άσκηση 5η: Πολλαπλής επιλογής Α, Β ή C συμπληρώνοντας το κείμενο

Πλήθος ερωτήσεων: 5

Άσκηση 6η: Τοποθέτηση λέξεων/ φράσεων στην σωστή σειρά, χρωματίζοντας με τα κατάλληλα χρώματα το φιδάκι

Πλήθος Ερωτήσεων: 5

Σύνολο Βαθμών: 15

Reading

Άσκηση 7η: Ταίριασμα απαντήσεων με ερωτήσεις, βασισμένες σε προϋπάρχoν κείμενο περίπου 40 λέξεων

Πλήθος Ερωτήσεων: 5

Άσκηση 8η: Συμπλήρωση κενών σε μικρές προτάσεις από απαντήσεις που υπάρχουν στο τέλος

Πλήθος Ερωτήσεων: 5

Σύνολο Βαθμών: 10

Writing

Άσκηση 9η: Παραγωγή κειμένου βασισμένο στο πρωτότυπο

30 περίπου λέξεις

Σύνολο βαθμών: 10

Εξεταστέα Ύλη

VOCABULARY

 • Alphabet
 • Food
 • Colors
 • House rooms
 • Numbers 1-20
 • School items
 • Clothes
 • House items
 • Body parts
 • Jobs
 • Animals
 • Vehicles
 • Furniture
 • Family
 • Greetings

GRAMMAR

 • To be
 • Imperative/ Let’s
 • Plurals
 • Present simple
 • Have got
 • Present continuous
 • Can/ Must
 • Some/ Any
 • A/ An – The
 • Prepositions of place
 • This/ That
 • Prepositions of time
 • These/ Those
 • Possessive adjectives/ ‘s

VOCABULARY

 • Alphabet
 • Food
 • Colors
 • House rooms
 • Numbers 1-20
 • School items
 • Clothes
 • House items
 • Body parts
 • Jobs
 • Animals
 • Vehicles
 • Furniture
 • Family
 • Greetings

GRAMMAR

 • To be
 • Imperative/ Let’s
 • Plurals
 • Present simple
 • Have got
 • Present continuous
 • Can/ Must
 • Some/ Any
 • A/ An – The
 • Prepositions of place
 • This/ That
 • Prepositions of time
 • These/ Those
 • Possessive adjectives/ ‘s