Πιστοποίηση Αγγλικών για Παιδιά

UCERT

H UCERT σε συνεργασία με το βρετανικό φορέα TCS είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει τη δημιουργία μιας σειράς καινοτόμων πιστοποιήσεων αγγλικής γλώσσας για τους μικρούς μας φίλους. Πρόκειται για μια πολύ δημιουργική σειρά, η οποία ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες του κάθε επιπέδου, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν την ηλικία των συμμετεχόντων. Οι εν λόγω πιστοποιήσεις είναι όλες εικονογραφημένες, δίνοντας με αυτό τον τρόπο μια ευχάριστη νότα στην εξεταστική διαδικασία.

Jungle Kings

Η σειρά Jungle Kings απευθύνεται αποκλειστικά στους μικρούς μας φίλους/φίλες και αποτελείται από τρία επίπεδα. Τα δυο πρώτα, Level 1 – Jungle Kings Cubs και Level 2 – Jungle Kings Hunters, απευθύνονται σε junior τάξεις κυρίως, ενώ το Level 3 – Jungle Kings Masters αποτελεί pre-A1 level.

Jungle Kings - Hunters
Jungle Kings - Masters

Young Learners A1 & A2

Τα επίπεδα Pixel Woods και Pixel World αντιστοιχούν στα επίπεδα Α1 και Α2 του Common European Framework of Reference (CEFR) και απευθύνονται σε μικρούς υποψηφίους άνω των 7 ετών, σχεδιασμένα κατάλληλα ώστε να τους δώσει το κίνητρο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία εξετάσεων.

Πλεονεκτήματα εξετάσεων TCS YLE

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα συμμετοχής ενός μαθητή στις εξετάσεις TCS YLE φαίνονται παρακάτω:

  • Προέρχονται από την TCS, έναν έγκυρο και διεθνούς φήμης Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης.
  • Είναι ειδικά σχεδιασμένες και απευθύνονται αποκλειστικά σε μαθητές σχολικής και προσχολικής ηλικίας.
  • Εξετάζουν και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες, ανάλογα με το επίπεδο.*
  • Φέρνουν τους μικρούς μας φίλους σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα μέσα από ένα παρακινητικό και διασκεδαστικό τρόπο, δίνοντας τους την αίσθηση της επίτευξης.
  • Μπορούν να παρέχουν συχνές εξετάσεις μέσα στο Ακαδημαϊκό έτος.
  • Αφαιρούν από τους μαθητές το άγχος της εξεταστικής διαδικασίας καθώς μπορούν να διεξαχθούν σε εγκεκριμένα εξεταστικά μας κέντρα από τους Καθηγητές των μικρών μαθητών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι περιττές μετακινήσεις των υποψηφίων και η επαφή με άγνωστους εξεταστές που αυξάνουν το άγχος στο παιδί.
  • Οι εξετάσεις είναι φιλικές τόσο προς τον υποψήφιο όσο και προς τον καθηγητή, καθώς απαιτούν ελάχιστη ειδική προετοιμασία.
  • Η θεματολογία είναι ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά και κατάλληλη για τα ενδιαφέροντα των νεαρών μαθητών.
  • Τέλος αναδεικνύουν την ποιότητα εκπαίδευσης του κέντρου Ξένων Γλωσσών, με εξετάσεις οι οποίες είναι βασισμένες στα κριτήρια ενός έγκυρου φορέα Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης.

*Δεν πραγματοποιείται προφορική εξέταση στο Level 1 – Jungle Kings Cubs.