Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων

UCERT CYPRUS

Η πιστοποίηση της UCERT CYPRUS αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο για το βιογραφικό κάθε εργαζόμενου ή οποιουδήποτε αναζητά εργασία στον ιδιωτικό τομέα και ένα πολύτιμο εργαλείο για τον φοιτητή, τον μαθητή αλλά και τον επαγγελματία που προτιμά να έχει μια βαθύτερη γνώση και μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση των εργαλείων των νέων τεχνολογιών. Διαβάστε αναλυτικότερα πληροφορίες για τα πιστοποιητικά της UCERT CYPRUS.

UCERT CYPRUS | Πιστοποιητικό UCERT | Standard Office User
Η καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου για τις προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. οδήγησε στην ανάγκη απόκτησης πιστοποιητικών Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στον κάτοχό τους να συμμετέχει στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς.
UCERT CYPRUS | Πιστοποιητικό UCERT | Advanced Office User
Η διεύρυνση του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, δημιούργησε την ανάγκη στελέχωσης των επιχειρήσεων με προσωπικό που θα κατέχει προχωρημένες δεξιότητες καλύπτοντας αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα τις αυξημένες απαιτήσεις της επαγγελματικής του καθημερινότητας.
UCERT CYPRUS | Πιστοποιητικό UCERT | Standard Office User Upper Level
Με την απόκτηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, ο κάτοχός του καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. ενώ, παράλληλα, είναι ικανός να αντεπεξέλθει με μεγαλύτερη ευχέρεια σε πιο απαιτητικές εργασίες της επαγγελματικής του καθημερινότητας, καθώς γνωρίζει σε βάθος το πακέτο αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office.
UCERT CYPRUS | Πιστοποιητικό UCERT | Enhanced ICT User
Το πιστοποιητικό UCERT Enhanced ICT User αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο εκείνων που επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο βιογραφικό τους ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σύγχρονο στίβο εργασίας.
UCERT CYPRUS | Πιστοποιητικό UCERT | Specialized Professional User
Το πιστοποιητικό UCERT Specialized Professional User πρόκειται για γενικότερη κατηγορία Πιστοποιητικών Εξειδικευμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων και θεματικών πεδίων.