Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων

Enhanced ICT User

UCERT CYPRUS | Πιστοποιητικό UCERT | Enhanced ICT User

Πρόκειται για γενικότερη κατηγορία Πιστοποιητικών Εξειδικευμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων Η/Υ, τα οποία αφορούν προγράμματα και εργαλεία Η/Υ που είναι χρήσιμα και απαραίτητα στην καθημερινότητα του επαγγελματία, τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του παραγωγικότητα και ψυχαγωγία.

Το πιστοποιητικό UCERT Enhanced ICT User αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο εκείνων που επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο βιογραφικό τους ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σύγχρονο στίβο εργασίας, σε στελέχη εταιριών και επιχειρήσεων που οι διοικήσεις τους έθεσαν υψηλά πρότυπα γνώσεων, καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποδείξουν γνώσεις εξειδικευμένων προγραμμάτων και εφαρμογών.

Πολιτική Ποιότητας

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων

Για πληροφορίες σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα κάθε σχήματος πιστοποίησης (εξεταστέα ύλη, τρόπος εξέτασης κ.ά.) επικοινωνήστε με τον Φορέα στο τηλέφωνο +357 25 877 770.