Πιστοποίηση Αγγλικών για Παιδιά

Level A1 – The Pixel Woods

Το Level A1 – The Pixel Woods αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του Common European Framework of Reference (CEFR) και είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 7 – 12 ετών.

Σύμφωνα με το CEFR, στόχος της συγκεκριμένης εξέτασης είναι το παιδί να μπορεί να αποδείξει ότι κατανοεί γνωστές καθημερινές εκφράσεις και πολύ βασικές φράσεις για να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τύπου ασκήσεων, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αλληλεπιδράσει με απλό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι το άλλο άτομο μιλά αργά και καθαρά και είναι έτοιμο να βοηθήσει.

Η βάση είναι το 50% και ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον πλήρη συμψηφισμό των ενοτήτων της εξέτασης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Επίπεδο: YLE A1 – (CEFR)
 • Τρόπος Εξέτασης: Γραπτός
 • Εξεταζόμενα μέρη: Listening, Grammar, Vocabulary, Reading, Writing & Speaking
 • Διάρκεια εξέτασης: 90 λεπτά- Διάρκεια Listening: 10 λεπτά – Ακούγεται δυο φορές
  - Διάρκεια GVR & Writing: 80 λεπτά
 • Διάρκεια προφορικών: Έως και 5 λεπτά

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Επίπεδο: YLE A1 – (CEFR)
 • Τρόπος Εξέτασης: Γραπτός
 • Εξεταζόμενα μέρη: Listening, Grammar, Vocabulary, Reading, Writing & Speaking
 • Διάρκεια εξέτασης: 90 λεπτά- Διάρκεια Listening: 10 λεπτά – Ακούγεται δυο φορές
  - Διάρκεια GVR & Writing: 80 λεπτά
 • Διάρκεια προφορικών: Έως και 5 λεπτά

Μορφή Εξέτασης

Listening

Άσκηση 1η: Πολλαπλής επιλογής A,B ή C, Επιλογή της κατάλληλης εικόνας βασισμένο σε διάλογο

Πλήθος Ερωτήσεων: 8

Άσκηση 2η: Επιλογή απόκρισης A,B ή C

Πλήθος Ερωτήσεων: 6

Άσκηση 3η: Συμπλήρωση των κενών, βασισμένα σε διάλογο που ακούγεται

Πλήθος Ερωτήσεων: 6 Σύνολο

Βαθμών: 20

Grammar/Vocabulary

Άσκηση 4η: Πολλαπλής επιλογής Α,Β ή C, ερωτήσεις γραμματικής

Πλήθος Ερωτήσεων: 7

Άσκηση 5η: Πολλαπλής επιλογής Α,Β ή C, ερωτήσεις λεξιλογίου

Πλήθος ερωτήσεων: 7

Άσκηση 6η: Πολλαπλής επιλογής Α, Β ή C συμπληρώνοντας κενά σε κείμενο

Πλήθος Ερωτήσεων: 6

Σύνολο Βαθμών: 20

Reading

Άσκηση 7η: Συμπλήρωση κενών κειμένου(1-6) με τις προτάσεις που λείπουν (A-F)

Πλήθος Ερωτήσεων: 6

Άσκηση 8η: Πολλαπλής επιλογής A, B ή C ώστε να απαντηθούν ερωτήσεις βασισμένες σε κείμενο

Πλήθος Ερωτήσεων: 7

Άσκηση 9η: Συμπλήρωση προτάσεων χρησιμοποιώντας πληροφορίες από το κείμενο (1 – 3 λέξεις)

Πλήθος Ερωτήσεων: 7

Σύνολο Βαθμών: 20

Writing

Άσκηση 10η: Επιλογή μεταξύ 2 θεμάτων

60-80 περίπου λέξεις

Σύνολο βαθμών: 20

Speaking

Μέρος 1ο: Ερωτήσεις για προσωπικές πληροφορίες

Μέρος 2ο: Περιγραφή εικόνας

Μέρος 3ο: Συζήτηση με συμπληρωματικές ερωτήσεις βασισμένες στη θεματολογία της εικόνας

Σύνολο βαθμών: 20