ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γίνετε επιτηρητής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συνεργασία με την UCERT μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Τηλέφωνο:  +357 25 877 770

e-mail: info@ucert.cy