Έγκριση της UCERT από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την Πιστοποίηση Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς

UCERT CYPRUS | Φορτοεκφορτωτής Λιμένα ή Ξηράς

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι με απόφαση της υπ’ αριθμ. 433ης / 26-1-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η UCERT έλαβε την έγκριση για την Διενέργεια Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς.