Παγκόσμια Μέρα Διαπίστευσης

H UCERT γιορτάζει και τιμά την σημερινή ημέρα αφού είναι ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα διαπιστευμένος σε  300 και άνω σχήματα πιστοποίησης φυσικών προσώπων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC17024: 2012.

Πέτυχε να διαπιστευθεί πρώτος από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015 για την πιστοποίηση:

 • Συστημάτων Διαχείρισης Οργανισμών Εκπαίδευσης κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 21001:2021 και
 • Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Μάθησης εκτός τυπικής εκπαίδευσης κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 29993:2018 αποσκοπώντας τόσο στη βελτίωση της παροχής όσο και της ποιότητας της εκπαίδευσης, η οποία  θεωρείτε ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων των ατόμων .

Η 9η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης (World Accreditation Day), με πρωτοβουλία του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης (IAF) και της Διεθνούς Συνεργασίας για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων (ILAC) από κοινού, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης. Στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια. Στόχος της ημέρας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Διαπίστευσης  επικεντρώνεται στον ρόλο της διαπίστευσης στην εφαρμογή των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ έως το 2030.

Αγαπητοί συνεργάτες,

Έχοντας κατακτήσει μια κορυφή, εκείνη του Νο 1 Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε αριθμό διαπιστευμένων σχημάτων, η UCERT επικεντρώνεται στην επίτευξη των υπόλοιπων στόχων της, βάσει του στρατηγικού της σχεδιασμού. Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών διαπίστευσης περισσότερων από 104 σχημάτων πιστοποίησης και με την προσθήκη αυτών, ο Φορέας μας θα προσφέρει περισσότερα από 302 διαπιστευμένα σχήματα πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024:2012.

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται τόσο η οριστικοποίηση του μητρώου παρόχων κατάρτισης για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ όσο και η ανακοίνωση του μητρώου φορέων πιστοποίησης (στο οποίο η ένταξη του φορέα μας θεωρείται δεδομένη καθότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις). Στόχος όλων εμάς στο D GROUP δεν είναι άλλος από την εφαρμογή του σχεδιασμού που έχει αναπτυχθεί για την πλήρη υποστήριξη των συνεργατών παρέχοντας:

 • Διαρκή ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με το πρόγραμμα
 • Προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού (προγράμματα κατάρτισης έως 200 ώρες, εκπαιδευτικό υλικό 1000 σελίδων ανά πρόγραμμα, 3000 διαφάνειες σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, υλικό κατά scorm).
 • Πιστοποίηση σε 16 συνολικά γνωστικά αντικείμενα (8 σε πράσινες και 8 σε ψηφιακές δεξιότητες)

Υπενθυμίζεται ότι με γνώμονα την παροχή καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών καθώς επίσης και την εγκαθίδρυση/διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών σε επίπεδο win-win, η UCERT, ως ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης, προσφέρει σε όλους τους παρόχους κατάρτισης τις εξής υπηρεσίες:

 1. Χορήγηση πιστοποιητικών συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:
 • ISO 9001:2015
 • ISO 27001:2013
 • ISO 27701:2019
 • ISO 37001:2017
 • ISO 21001:2018
 • ISO 29993:2017
 1. Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης, Ολοκληρωμένο Σύστημα Συμβουλευτικής και Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής Παρακολούθησης

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.