Πιστοποίηση Αγγλικών

Αιτήσεις

UCERT CYPRUS

Αιτήσεις

Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής υποψηφίων (μόνο για Φροντιστήρια και καθηγητές) μέσω της πλατφόρμας μας https://my.dgroup.edu.gr/

Σε περίπτωση εγγραφής μετά την προθεσμία (late entry) , υπάρχει επιβάρυνση 15 € και δυνατότητα εγγραφής μέχρι 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων.

Για Υποψήφιους με Ειδικές Ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες χρειαζόμαστε ιατρική γνωμάτευση μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα. Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα. Στις περιπτώσεις δυσλεξίας γίνεται δεκτή γνωμάτευση και από το Κέντρο Δυσλεξίας Παυλίδη.

Για τις περιπτώσεις δυσλεξίας είναι απαραίτητο να προσκομισθούν επιπλέον δύο (2) πρόσφατα δείγματα γραφής (κείμενα) του υποψήφιου.

Προσοχή: η εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιείται 2 μήνες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης.

Τα εξέταστρα προκαταβάλλονται. Κατά την κατάθεση των εξέταστρων στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του υποψήφιου, ενώ σε περίπτωση ομαδικής κατάθεσης απαιτείται η δήλωση της επωνυμίας του Κ.Ξ.Γ. ή του κωδικού του (UGR……..) συνοδευόμενα από τον αριθμό των υποψηφίων και τα επίπεδα στα οποία πρόκειται να εξεταστούν.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:

  • Ηλεκτρονικά με e-mail στο info@ucert.cy
  • Ταχυδρομικώς είτε με συστημένη αποστολή είτε με courier στην παρακάτω διεύθυνση: 

UCERT CYPRUS, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 193, Λεμεσός, 3045

Τηλ. Επικοινωνίας: +357 25 877 770