Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας

Εξετάσεις Εξ Αποστάσεως

Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας με εξ αποστάσεως επιτήρηση (Teleproctoring)

Πλεονεκτήματα εξετάσεων

 • Άνεση υποψηφίου για συμμετοχή στις εξετάσεις από οποιονδήποτε χώρο επιθυμεί και τον βολεύει (σπίτι, γραφείο), μέσω υπολογιστή, για τη γραπτή και την προφορική εξέταση.
 • Ασφάλεια υποψηφίου καθώς δεν χρειάζεται να μετακινηθεί σε άλλο χώρο και να συναθροιστεί με άλλους υποψηφίους.
 • Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις ατόμων με κινητικά προβλήματα* ή/και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
 • Συμψηφισμός όλων των ενοτήτων και βάση επιτυχίας το 50% σε όλα τα επίπεδα.
 • Το format της εξέτασης είναι ακριβώς ίδιο με εκείνο της γραπτής και της online, αντίστοιχα. Περιλαμβάνονται και τα 4 skills: Listening, Reading, Writing, Speaking.
 • Διενέργεια εξετάσεων τουλάχιστον πέντε (5) φορές το χρόνο.
 • Δωρεάν επανεξέταση στην επόμενη εξεταστική, σε περίπτωση αποτυχίας.
 • Εύχρηστο σύστημα/περιβάλλον εξετάσεων που αποβάλει το άγχος του υποψηφίου.
 • Τεχνική υποστήριξη εξετάσεων από έμπειρο προσωπικό

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

 • Υπολογιστής ή Laptop (Windows 7 ή νεότερο/ MacOS11 (El Capitan) ή νεότερο)
 • Σύνδεση στο Internet
 • Κάμερα
 • Υποχρεωτικά headphones (ακουστικά με μικρόφωνο)
 • Email