Πιστοποίηση Αγγλικών

Επίπεδο B2 – Lower

UCERT CYPRUS

Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας – Επίπεδο B2

Αναγνωρισμένο από Ofqual

Το Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International αποτελείται από:

Modules Parts Duration Questions Marks
1. Listening 3 Parts (played twice) 20-30 min 30 30
2. Writing 2 Parts 70 min 2 Compositions (150-200 Words) 30
3. Reading 2 Parts 45 min 30 30
4. Speaking 2 Parts 6 min   30

 

  • Total Marks: 120
  • Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 15 λεπτά.
  • Συμμετέχουν 1 candidate και 1 examiner.

Sample Test

Listening