Πιστοποίηση Αγγλικών

Επίπεδο C1 – Advanced

UCERT CYPRUS

Open College Network West Midlands Level 2 Certificate

in ESOL International (CEFR C1)

Αναγνωρισμένο από Ofqual

Το Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International αποτελείται από:

Modules Parts Duration Questions Marks
1. Listening 3 Parts (played twice) 20-30 min 30 30
2. Writing 2 Parts 70 min 2 Compositions (200-250 Words) 30
3. Reading 4 Parts 60 min 30 30
4. Speaking 3 Parts 6 min   30

 

  • Total Marks: 120
  • Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 20 λεπτά.
  • Συμμετέχουν 1 candidate και 1 examiner.

Sample Test

Listening