Πιστοποίηση Αγγλικών

Επίπεδο C2 – Proficiency

UCERT CYPRUS

C2 – Proficiency
OCNLR Level 3 Certificate in ESOL International
(CEFR C2)

Αναγνωρισμένο από Ofqual

Το OCNLR Level 3 Certificate in ESOL International αποτελείται από:

Modules Parts Duration Questions Marks
1. Listening 3 Parts (played twice) 30 min 30 30
2. Writing 2 Parts 90 min 2 Compositions (250-300 Words) 30
3. Reading 4 Parts 60 min 30 30
4. Speaking 3 Parts 6 min   30

 

  • Total Marks: 120
  • Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες.
  • Συμμετέχουν 1 candidate και 1 examiner.

Sample Test