ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γίνετε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της UCERT CYPRUS

Για να γίνει μία επιχείρηση πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της UCERT CYPRUS, πρέπει να συμπληρωθεί η Αίτηση Υποψήφιου Εξεταστικού Κέντρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συνεργασία με την UCERT CYPRUS μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +357 25 877 770 ή στη διεύθυνση e-mail info@ucert.cy.